Nábor nových policistů

06.08.2013 20:31

Nábor nových policistů ke středočeské policii

Středočeská policie stále přijímá nové policisty. 

Nábor nových policistů

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje přijímá do služebního poměru příslušníka Policie České republiky nové uchazeče.

 

Máme především zájem o uchazeče, kteří žijí v našem regionu, tedy ve Středočeském kraji a kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání.

 

Předpoklady k přijetí do služebního poměru:

Do služebního poměru může být přijat občan České republiky (dále jen „občan“), který

  • o přijetí písemně zažádá,
  • je starší 18 let,
  • je bezúhonný,
  • splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,
  • je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
  • je plně způsobilý k právním úkonům,
  • je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje,
  • není členem politické strany nebo politického hnutí,
  • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

 

Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent (TT 02) se zařazením na obvodním oddělení (dále jen „OOP“) nebo dopravním inspektorátu (dále jen „DI“).

 

Přednostní zájem máme o obsazení níže uvedených služebních míst, která se nachází na Územních odborech v bývalých okresních městech. Svou lokalitou v teritoriu středních Čech dávají námi nabízená služební místa v budoucnu ustanoveným policistům perspektivu zaměstnání „na dohled“ od Hlavního města Prahy při současném zachování výhod služebního působiště v prostředí centrálních Čech.

 

 

 

Rádi v našich řadách přivítáme všechny mladé a perspektivní jedince se zájmem o atraktivní a mnohdy adrenalinové zaměstnání, které nabízí ve všech ohledech dokonalé zázemí a možnost kariérního růstu. Všichni noví policisté budou řádně proškoleni pro výkon svého budoucího povolání.

 

Kontakt na pracoviště náboru nových policistů:

Mgr. Věra Hurdová               974/ 861750    email: stcoppv@mvcr.cz

Miluše Chomátová                 974/ 861764    email: stcoppv@mvcr.cz

Mobil.: 724210547

Bc. Adéla Merhulíková          974/ 861775    email: stcoppv@mvcr.cz

Mobil: 724210547 

Fax: 974870830

Sekretariát                              974/ 861409

 

Fax: 974/ 870830

 

Adresa :

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Na Baních 1535, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 156 64

 Spojení :

Metro B – Stanice Smíchovské nádraží, odtud autobusové spojení 129,318 výstupní stanice Na Drahách.

V případě zájmu prosím zasílejte životopis a přiložený dokument „žádost o přijetí do služebního poměru“  na výše uvedený email.

Nábor pdf