Hasičská okrsková schůze

28.02.2010 12:53

V pátek 26.2.2010 se konala v restauraci Obecního domu okrsková schůze dobrovolných hasičů. Dostavili se zástupci sborů z Běrunic, Velkých Výklek, Vlkova n/L a Kněžiček. Na programu byl plán hasičských cvičení. Vzhledem k tomu, že letošní rok mají své výročí hasiči z Běrunic a V. Výklek uskuteční se tyto akce v uvedených obcích.  

Velké Výkleky: na pouť 15.5.2010 se začátkem v dopoledních hodinách, místo cvičení u železničního nádraží, občerstvení v hospodě "Kampelička, odpoledne zde bude tradiční "Pouťový koncert".  

Běrunice: soutěž hasičských sborů a občerstvení bude na fotbalovém hřišti Sokola Běrunice 5.6. 2010, součástí hasičských oslav v Běrunicích je také představení nového praporu a znaku obce Běrunice. Místo konání "Pouťové zábavy" bude ještě upřesněno.