Finanční úřad informuje

05.02.2016 13:50

FINANČNÍ  ÚŘAD  PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ -ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ   V  Poděbradech

INFORMUJE  VEŘEJNOST

 

 

Finanční úřad pro Středočeský kraj – Územní pracoviště v  Nymburku informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2015 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu přítomni na městských úřadech v těchto termínech:

 

 

16. 3. 2016  Městský úřad v Městci Králové (zasedací místnost v 1. patře)  9 – 16 hod.

 

Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených termínech obdobně jako v minulých letech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu mohli vyřídit své daňové záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou získat radu při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro případné zaplacení daně.

 

Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na adrese www.financnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“ a budou aktuálně doplňovány v „Novinkách“. Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace EPO na Daňovém portálu, dostupném též na adrese www.daneelektronicky.cz. Interaktivní formuláře DAP k DPFO a DPPO jsou také k dispozici na stránkách FS v záložce „Daňové tiskopisy“.

 

 Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami.

 

Upozorňujeme, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání k daním z příjmů, silniční dani a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně učinit pouze elektronicky – datovou zprávou, a to pouze způsoby, uvedenými v § 71 odst. 1 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.). V tomto případě nelze využít podání tzv. e-tiskopisu.  

 

Pro podání daňových přiznání na Územním pracovišti v Poděbradech bude prodloužena otevírací doba v pracovních dnech od 21. 3. 2016 do 1. 4. 2016 od 8.00 do 18.00 hod.

           

Dále upozorňujeme, že s účinností od 1. 9. 2015 došlo v souvislosti s optimalizací provozu hotovostních pokladen v rámci Finanční správy České republiky

 k ukončení provozu pokladny na Územním pracovišti v Poděbradech.

 

 

                                                                                  Finanční úřad pro Středočeský kraj

                                                                                  Územní pracoviště v Poděbradech