Vyvěšeno          Datum sejmutí

Rozpočet na rok 2017 -                             1.3.2017                  31.12.2017

Rozpočtové opatření č.5 -                      10.10.2017                  31.12.2017

Závěrečný účet za rok 2016 -                    3.4.2017                  31.12.2017

Závěrečný účet za rok 2016-příloha č.7 -    3.4.2017                  31.12.2017

Závěrečný účet za rok 2016-příloha            3.4.2017                  31.12.2017

Zpráva o výsledku přezk. hospodaření  -     3.4.2017                  31.12.2017

Základní škola Běrunice -                           3.4.2017                  31.12.2017

Mateřská škola Běrunice -                          3.4.2017                  31.12.2017

Školní jídelna Běrunice -                            3.4.2017                  31.12.2017